Документація соціального педагога

У своїй діяльності соціальний педагог, перш за все, керується Державними нормативними документами, які підтверджують правомірність діяльності працівників психологічної служби системи освіти.

Перелік основних нормативних актів щодо діяльності психологічної служби системи освіти України:

· Конституція України (від 28 червня 1996 року).

· Загальна декларація прав людини (прийнята й проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948).

· Конвенція ООН про права дитини (прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 року, набула чинності для України з 27 червня 1991 року).

· Етичний кодекс психолога (прийнятий на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 18 грудня 1990 р.).

· Положення про психологічну службу. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 № 127, 03.05.1999р. № 127

· Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 5 лютого 1993 року №2998-ХІІ.

· Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Наказ Міносвіти України від 15.04.1993 р. № 102.

· Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації. Наказ Міносвіти України від 13.05.1993 р. № 134.

· Про внесення змін і доповнень до Основ законодавства про охорону здоров'я від 25 лютого 1994 року № 4039а-ХІІ.

· Про Національну програму «Діти України». Указ Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96.

· Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки. Указ Президента України від 18 жовтня 1997 року № 1166.

· Про соціальні служби для молоді. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1993 року № 684.

· Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми першого і другого року життя. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 року № 66.

· Про обов’язкові медичні огляди деяких категорій населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1994 року № 532.

· Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 року № 728.

· Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 1995 році. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 року №306.

· Про Національну програму планування сім’ї. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1995 року № 376.

· Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200.

· Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1996 року № 380.

· Про затвердження положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 року № 1072.

· Про затвердження Порядку надання платних послуг державним навчальним закладам. Наказ Міністерства освіти, Міністерства фінансів,Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року №383/239/131.

· Про положення, про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року № 263.

· Про внесення змін та доповнень до Положення про дитячі будинки сімейного типу. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 року № 310.

· Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року № 909.

· Про деякі питання Українського фонду сприяння соціального захисту неповнолітніх. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1635.

· Про внесення змін та доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Наказ МО України від 01.12.1998р. № 419.

· Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 року № 1929.

· Про заходи Міністерства освіти України щодо посилення профілактики злочинності, наркоманії та захворювань на СНІД серед учнівської молоді. Наказ МО України від 14.01.1999 р. № 10.

· Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 року № 238.

· Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Наказ МОН України від 29.03.2001 р. № 161.

Вся документація соціального педагога ділиться на три категорії:

1. Нормативна і довідково-інформаційна:

- Конституція України, Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини;

- Положення про психологічну службу в системі закладів освіти України, Етичний кодекс практичного психолога, нормативно-правові документи (ксерокопія наказів, листів, положень тощо), які регламентують діяльність психологічної служби;

- Папка з особистими документами;

- Вхідна документація;

- Вихідна документація;

- Папка з районними та обласними програмами;

- План роботи на рік, затверджений директором навчального закладу і погоджений завідуючим районним Центром практичної психології і соціальної роботи;

При складанні річного плану враховувується:

- участь у реалізації державних (обласних, районних) програм, наказів та рішень колегії Міністерства освіти і науки України;

- пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

- специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;

- тижневий графік роботи в школі.

2. Документи для службового користування:

- індивідуальні картки психологічного супроводу учнів;

- соціально-демографічний паспорт учня та його сім’ї;

- журнал реєстрації індивідуальних консультацій;

- матеріали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи;

- тексти психодіагностичних методик, матеріали психодіагностичних досліджень;

3. Обліково-реєстраційна:

- журнал щотижневого та щоденного обліку роботи;

Документи для службового користування і обліково-регістраційні вміщують лише професійно необхідні матеріали. До цих матеріалів, пов’язаних з конфіденційним змістом діяльності соціального педагога, не має включатися доступ сторонніх осіб. У тих же випадках, коли соціальний педагог звертається за допомогою до інших фахівців, потрібно спеціально ознайомити їх з питаннями, що стосуються умов і терміну зберігання таких матеріалів, а також обмежень у використанні інформації про клієнта і попередити про міру відповідальності за недотримання конфіденційності.

Для злагодженої роботи соціального педагога створюються папки для роботи з окремими групами дітей (наприклад, діти «групи ризику», обдаровані діти, учні з девіантною поведінкою та ін.), в яких міститься:

1) теоретичний матеріал;

2) перелік методик;

3) розробки методик для використання в роботі;

4) проведені методики.

Замість індивідуальних карток психологічного супроводу учнів, соціальний педагог, має змогу запропонувати учням створити власне портфоліо, в якому опише свої особистісні риси за зразком поданим працівником психологічної служби закладу. Такий вид діяльності дасть змогу учням об’єктивно оцінити свої особистісні риси та полегшить роботу соціального педагога.

У папці «Робота з батьками» зберігаються методичні рекомендації:

- щодо проведення конференцій для батьків учнів 1-х класів;

- матеріали для батьківських зборів з вікових особливостей учнів;

- тематика батьківських зборів залежно від вікових особливостей учнів;

- сценарії батьківських зборів;

- анкети, таблиці та пам’ятки, що використовуються у проведенні заходів.

Соціальний педагог зобов’язаний оберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностичної і корекційної роботи, дотримування анонімності клієнта.

Додатково згідно з рекомендаціями в кабінеті розробляється список спеціалізованих центрів та консультацій соціального і медико-психологічного профілю.

Кiлькiсть переглядiв: 2643

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.